Mail disclaimer 

Aan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie.

Het bekend maken, kopiëren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als

u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender

te informeren. Twijfelt u onder de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact op met de

afzender.


This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances.

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and contains personal

and confidential information. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicizing and/or

in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the

intended recipient(s). If you have received this message in error, please notify the sender and delete this

message from your system immediately. If you are in doubt regarding the correctness and/or completeness of

this message, please contact the sender.


Aufgrund dieser Nachricht beziehungsweise eventueller Anlagen zu dieser Nachricht können keine Rechte

geltend gemacht werden. Diese Nachricht richtet sich ausschließlich an die Adressantin beziehungsweise den

Adressaten und enthält persönliche sowie vertrauliche Informationen. Es ist strengstens untersagt, eine nicht

an Sie gerichtete Nachricht bekannt zu machen, zu kopieren oder zu verbreiten. Sollten Sie diese Nachricht

versehentlich erhalten haben, bitten wir Sie, diese umgehend zu vernichten und die Absenderin

beziehungsweise den Absender zu informieren. Haben Sie Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit oder

Vollständigkeit dieser Nachricht? Setzen Sie sich dann mit der/dem AbsenderIn in Verbindung.